top of page

UBIK Serie

UBIK Project (Periphery Collective) ; exhibition, launch, blog, street, life…

 

UBİK Project (Periferi Kollektif 2); sergi, lansman, blog, sokak, hayat!
Ubik, yazar/düşünür P.K.Dick'in yaşam, ölüm, gerçek, gerçeklik, entropi, varoluş, algı, duyuötesi,metafizik kavramları üzerine yazdığı felsefi bir bilimkurgu başyapıtıdır. Ubik projesi; Ubik'in dünyası,kavramları, tartışmalarını derinlemesine ele alan ve onu imge formlarına dökmeye soyunan bir projedir.

Kavramlar, metinler, disiplinler arası çakışmalar,bağlantılar, sınır ihlalleri üzerine yoğunlaşarak, UbikProject kollektif bir düşün/yaratı atmosferini tahrik etmeye soyunmuştur.Ubik Project; kendine ait felsefi/metafizik/politik bir dünya görüşü yaratmış, eserleri bir çok dile çevrilip,
sinemaya uyarlanmış P.K.Dick imgesinin bir tepe noktası, çatısını temsil ettiğinden; proje doğal olarak Ubik üzerinden PKD'nin büyük düş dünyasına da sızmayı da amaçlamaktadır.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ubik Project (Periphery Collective 2); exhibition, launch, blog, street, life...
Ubik is a philosophical science-fiction masterpiece about life, reality, entropy, existence, perception,sensory-border, metaphysics that is written by P.K. Dick, author- philosopher. Ubik Project intents to put
the World of Ubik, notions and arguments into image forms and discuss them in depth. Ubik Project triesto seduce a collective imagination/creation world by concentrating on notions, texts, inter-disciplineconflicts, connections, border violations.
For it’s the highest edge of P.K.Dick, creator of a philosophical/metaphysical/poitical conception of the world, whose works were translated into many languages and adapted to cinema; naturally Ubic Project intents to leak into the imaginary world of P.K.D.

 

www.ubikproject.blogspot.com
www.hayakaarti.com

 

Wolf Gregorevich Messing / Telepat
(1899 - 1974)

 

Varşova yakınlarında bir kasabada yoksul bir musevi ailesinin çocuğu olarak gezegene giriş yaptı. Küçük yaşlarda içindeki parapsişik gücü keşfetti. 

 

11 yaşında dünyayı gezmek için biletsiz yolculuklar yapmaya başladı. (Bir kağıt parçasının bilet olduğuna inandırıyordu insanları.) 

 

16 yaşındayken, Viyana’da Einstein ve Freud ile tanıştı, onların kontrolünde çeşitli telepati deneylerine katıldı.1927’de ise Hindistan’da Gandhi ile tanıştı ve onunla da telepati üzerine deneyler yaptı.

 

1937 yılında “Hitler Doğuya saldırırsa ölür”, 1940 yılında ise “Bir gün gelecek Sovyet tankları Berlin sokaklarını çiğneyecektir…”  dedi. Bunun sonucunda Hitler tarafından başına 200.000 mark ödül kondu. Polonya-Sovyetler sınırındaki tüm Nazi kontrol noktalarını, telepati yeteneğini kullanarak birer aştı ve Sovyetler Birliği’ne sığındı. Stalinle tanıştı ve bir rivayete göre ona danışmanlık yaptı.10 yıl boyunca Sovyetler Birliği’nde büyük bir ün ve servet edindi. Kazancıyla İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyet Hava Kuvvetleri’nin iki savaş uçağı almasını sağladı. Savaş sonrasında Sovyet Bilimler Akademisi’nde yoğun biçimde deney ve incelemelere tâbi tutuldu. 1974 yılında Moskova’da yaşamını yitirdi..

Uri Geller / Psişik
(1946 - … )

 

Tel Aviv doğumlu olan Uri, bilinen birçok psişik karakterde olduğu gibi küçük yaşlarda yeteneğinin farkına vardı. 3 yaşındayken, prekognisyon ve psikokinezi yetenekleri belirginleşmişti. Daha sonraları saatleri ileri-geri alma ve metal nesneleri bükme gibi dikkat çekici gösteriler yaptı. 1970'lere gelindiğinde dünyaca tanınan bir isim haline gelmişti. 

 

Uluslararasi bir bilim kurulu olan Puharich Uri'de saptanılan etkiye “Geller Etkisi” adini verdi ve “Uri” adli kitabinda, Geller'in siradan bir medyum olmadığını, dünyadışı bir uygarlıkla ilişkisi olduğunu açıkladı.

 

1973'te BBC'de yapılan canlı yayında yeteneğini kullanarak metal nesneleri büktü ve izleyicilerin evlerindeki bozuk saatleri çalıştırmayı başardı. 70'lerin sonlarına doğru Londra'ya yerleşip bilim adamlarının üzerinde çalışmasına izin verdi. Yaşamı 1995'te Ken Russell tarafindan sinemaya uyarlandı..

 

http://site.uri-geller.com

bottom of page