top of page
Can_Yesiloglu_Foto.jpg

Yesiloglu was born in İzmir in 1981. He spends his 20s by focusing on colour and pattern works to reveal the images of the subconsciousness.

 

He was the founding member of formations such as Surrealist Action Turkey, Periferi Collective. He participated in various interdisciplinary exhibitions and organisations. The artists had his latest personal exhibition "Planet OnstOn” in April 2019 in Galeri Bu Pavillion and he records all his work on www.onston.art

 

In recent years, he has been experimentally producing in different disciplines on storytelling. The main productions include animation and comic books. He enjoys placing his approach in charcoal pattern works in his animated frames.

Solo Exhibitions

2019 Planet OnstOn / İstanbul – Galeri Bu Pavillion

2013 Ottomatic Dreams – İstanbul – Gallery G-Art

 

Featured Exhibitions

2018 Unearthly Blockade  Kare Art Gallery / İstanbul

2017 Black Utopia Tüyap Artist / İstanbul 
2016 Autoportrait  Galeri 44A / İstanbul

2016 Surrogates – Space Debris Gallery / İstanbul

2015 Indie Line – Art Sümer / İstanbul

2015 Amarcord – Tüyap Artist/İstanbul

2015 Fake Breast – Gallery Artist / İstanbul

2015 Landscape – Gallery 44A / İstanbul

2014 Intefinite Exhibition – Kare Art / İstanbul

2014 HOWL Exhibit – Gallery 44A / İstanbul

2014 Twisted Surrealism – IO Non Profit Space / İzmir

2012 Reality Terror – Depo / İstanbul

2012 UBIK Project – Hayaka Artı / İstanbul

2011 Ultima M. Art Project / Slovenia

2011 Destruction 2011 - Surrealist Action Turkey / İstanbul

2010 Public Enemy – Kargart / İstanbul

2010 Offside Fear – Hayalbaz / İzmir

2009 Obscene – Kargart / İstanbul

2008 London International Surrealism Fest – England

2008 This is not a Situationist Exhibiton – Daralan / İstanbul

2007 Intervention – Hafriyat-Karaköy / İstanbul

2006 First Meeting With Daylight – Hayalbaz / İzmir

1981 yılında İzmir'de doğdu. Yirmili yaşlarını, bilinçaltı imgelerini günyüzüne çıkarmayı amaçladığı resim ve desen çalışmaları üzerine yoğunlaşarak geçirdi.

 

Sürrealist Eylem Türkiye, Periferi Kolektif gibi oluşumların kurucu üyeliğini yaptı. Disiplinler arası pek çok sergi ve organizasyona katıldı. Son kişisel sergisi "Planet OnstOn"u 2019 yılı Nisan ayında Galeri Bu Pavillion'da açan sanatçı ürettiği işlerin kaydını www.canyesiloglu.com adresinde tutuyor.

 

Son yıllarda hikaye anlatıcılığı üzerine farklı disiplinlerde deneysel üretimler yapıyor. Bunların başında animasyon ve çizgi roman geliyor. Karakalem desen çalışmalarında kullandığı yaklaşımını, hareketlendirdiği karelere de yerleştirmekten zevk alıyor.

 

Kişisel Sergiler

2019 Planet OnstOn / İstanbul – Galeri Bu Pavillion

2013 Ottomatik Düşler / Ottomatic Dreams – İstanbul – Gallery G-Art

 

Seçme Sergiler

2018 Tinsel Kuşatma - Kare Art Gallery / İstanbul

2017 Kara Ütopya - Tüyap Artist / İstanbul 
2016 Otoportre - Hayaka Artı -Galeri 44A / İstanbul

2016 Suretler - Space Debris Gallery / İstanbul
2015 Indie Line - Art Sümer / İstanbul

2015 Amarcord - Tüyap Artist/ İstanbul

2015 Yalancı meme - Galeri Artist / İstanbul

2015 Landscape - Galeri 44A / İstanbul

2014 Müphem Sergi - Kare Sanat / İstanbul

2014 HOWL Sergi - Galeri 44A / İstanbul

2014 Sapkın Sürrealizm - IO Non Profit Space / İzmir

2012 Gerçeklik Terörü – Depo / İstanbul

2012 UBIK Project – İstanbul / Hayaka Artı

2011 Ultima M. Art Project – Slovenya

2011 Yıkım2011 – Sürrealist Eylem Türkiye / İstanbul

2010 Toplum Düşmanı - Kargart / İstanbul

2010 Ofsayt Korkusu - Hayalbaz / İzmir

2009 Müstehcen – Kargart / İstanbul

2008 Londra Uluslararası Sürrealizm Festivali – İngiltere

2008 Bu bir Sitüasyonist Sergi Değildir – Daralan / İstanbul

2007 Müdahale – Hafriyat-Karaköy / İstanbul

2006 Gün ışığıyla ilk buluşma – Hayalbaz / İzmir

bottom of page